Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Çalışmalarımız

Gelişimsel değerlendirmeler
Çocuğun bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla “Gelişim Gözlem Formu” na dayalı olarak yılda üç kez hazırlanacak olan “Gelişim Raporu” ile velilerle paylaşılacaktır. Hazırlanacak olan gelişim raporları, çocukların okul öncesi eğitimden ve öğrenme sürecinden nasıl etkilendiğini anlamak açısından aileler için yol gösterici olacaktır.
 
Portfolyo
Portfolyo (gelişim dosyası), çocuğun belli bir zaman periyodu içindeki gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Çocukların gelişimlerinin, ilerlemelerinin, öğrenmelerinin belgelenmesi esastır. Portfolyo, çocuğun bireysel bir çalışması gibi görünse de aslında öğrenme sürecinin bir yansımasıdır ve çocuğun öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ve ailesiyle etkileşimlerinin, paylaşımlarının da somut örneklerini yansıtır. Bu nedenle portfolyo çocuğun kişisel gelişiminin sosyal boyutunu gösterir. Portfolyonun sunulma aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil becerisini gerektirir. Çocuğun portfolyosunu anne ve babasına anlatması, sürecin en son ve en üst becerisidir. Portfolyolar, çocuğu tanımak ve çocuğun kendini tanıması için kullanılan en güdüleyici araçlardan biridir. Çocuklar, her dönem gelişim dosyalarını anne babaları ile paylaşmaktadırlar.
 
Velilerle değerlendirme ve geribildirim görüşmeleri
Çocuklarımızın anekdot ve gözlem kayıtlarından elde edilen bilgiler yılda dört kez velilerimizle bireysel görüşmeler aracılığı ile paylaşılmaktadır. Anne babalarla yapılan bu görüşmeler aracılığı ile hem çocuklar ile ilgili bilgi verme amaçlanmakta hem de ailenin sosyo - kültürel değerlerinin programa yansıtılmasını kolaylaştırmak, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamaktır.
 
Proje sunumları
Uygulanan eğitim programında yer alan “proje yöntemi” kapsamında çocukların yaşadıkları çevreyi anlamalarını sağlayan, informal ve açık uçlu etkinliklerle becerilerini geliştirdikleri çalışmalardan oluşan proje sunumları yapılmaktadır.