Programımızın Özellikleri

Özbakım becerilerinin kazandırılmasını amaçlar
Çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığı ile sağlıklı büyümelerini, fiziksel gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını sağlayan özbakım becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
İlkokula hazırlar
Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişim alanları, yaş düzeylerine uygun olan çalışmalar eşliğinde desteklenerek ve zenginleştirilerek ilköğretime hazır olmaları sağlamaktadır.
 
Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler içerir
Çocuk merkezli, esnek, oyun temelli, keşfederek yaratıcılığın geliştirilmesini ön planda tutan, günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eden, evrensel ve toplumsal değerleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanmaktadır.
 
Gelişimsel bir programdır
Program, çocukların yaş gelişim özelliklerine ve bireysel özelliklerine göre tüm gelişim alanlarını destekleyen-geliştiren bir programdır.
 
Proje yöntemine yer verilir
Programda öğrenenin bilgiyi yapılandırarak öğrendiği, bilmekten çok uygulama ve üretme öncelikli olan ‘Proje Yönetimi’ yer almaktadır. Açık uçlu bir problem çözme süreci olan, zekânın çok yönlü gelişimini temel alan proje yöntemi ile çocuklar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışacakları için hangi gelişim alanlarında daha güçlü iseler o tür etkinliklere katılabilirler.
 
Çocukların merakını besler
Çocukların doğal merakı beslenmelidir, çünkü amaçlı ve yapıcı araştırmayı yönetmek için gerekli davranışlar merakla elde edilir. Çocukların eğlenerek öğrenmeleri, yaşamları boyunca devam edebilecek öğrenme sevgisi kazanabilmeleri, planlı sorgulamayı alışkanlık haline getirebilmelerini hedefleyen bir program uygulanmaktadır.
 
Süreç çok yönlü değerlendirilir
Okul öncesi eğitimde sonuç değil, süreç önemli olduğundan, programda sürecin çok yönlü olarak değerlendirilmesi (çocuğun gelişiminin, programın, öğretmenin kendini değerlendirmesi) yaklaşımı öne çıkmaktadır.
 
Aile katılımına önem verilir
Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluk olduğundan aile katılımı önemlidir.
 
Rehberlik hizmeti programa entegredir
Programda rehberlik hizmetine önem verilir. Öğrenme sürecinin verimliliğinin arttırılmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılması önemlidir.
 
Yabancı dil eğitimi ile eşzamanlıdır
Çocuklar okul öncesi dönemde bilişsel olarak yabancı dil öğrenebilecek donanıma sahiptirler. Yarım gün İngilizce, Yarım gün Türkçe planlanan programda, Türkçe ve İngilizce eğitim programlarının birbirini destekler nitelikte, öğrencilerin kendi anadillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek özellikte olmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle program eşzamanlı olarak tanımlanır.