Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Yönder Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı bir bütün olarak gelişmesine destek vermede önemli bir rol oynar. Yönder Okulları ana sınıflarında “önleyici ve gelişimsel temelli” rehberlik hizmetleri sunulur.
 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları ile;
 
 • Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri izlenir ve değerlendirilir.
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanmasına destek olunur.
 • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olunur.
 • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olunur.
 • Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunulur.
 • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapılır.
 • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunulur.
 • Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunulur.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içerisinde bulunulur.
 
Psikolojik danışma çalışmalarında;
 
 • Sınıflarda sistematik gözlemler ve anekdotlar
 • Test, ölçek ve envanterler
 • Grup çalışmaları
 •  Araç ve yöntemler
 • Sosyal beceri kazanımına yönelik etkinlikler yapılmaktadır.