Başarı Değerlendirme

Yönder Okullarında ölçme - değerlendirme anlayışı, klasik başarı değerlendirmesinin çok ötesindedir. Yönder’de öğrenciler çalıştıkları konunun özünü kavrar ve öğrendiklerinin üzerine yeni bilgiler inşa eder. Yönder’de başarı değerlendirmesinin belli bir sistematik içerisinde ve çeşitli ölçme araçları ile gerçekleştirilmesi esas alınır. Dönem başında uygulanan hazırbulunuşluk sınavı ile öğrencilerin düzeyi belirlenir ve buna göre öğrenme eksikliklerini gidermeye yönelik tamamlama programları uygulanır.
 
Yönder Eğitim Programı, öğrencilerini tüm ulusal ve uluslararası sınavlara ve yarışmalara hazırlamak üzere kurgulanmıştır. Yönder Okulları'nda sınavlara ve yarışmalara hazırlık çalışmaları diğer özel okullardan farklı olarak öğrencilerin kaygılanmadan telaşlanmadan yaratıcılıklarını ve yaşama sevinçlerini ellerinden almadan gerçekleştirilir. Bu süreçte öğrencilerimiz, öğrenme heyecanlarını ve başarılı olma umutlarını kaybetmeden sınavlara ve yarışmalara hazırlanır.
 
Yönderde, bilim danışmanları tarafından hazırlanan süreç değerlendirme araçlarının uygulanmasının yanı sıra ulusal sınavlara hazırlık kapsamında da dönem sonlarında ve yılsonunda “Başarı Değerlendirme Sınavları” ve “Yıl Sonu Olgunluk Sınavı” yapılır. Bu sınavlarda her öğrenci için durum analizi yapılarak gerekli görülürse ek çalışmalar planlanır. Tüm bu çalışmalar, “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” çerçevesinde gerçekleştirilir ve öğrencilerin akademik başarıları, psikolojik danışmanlar tarafından özel olarak takip edilir.
 
YÖNDER Okullarında ölçme - değerlendirmenin amaçları şu şekildedir:
 
  • Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmek
  • Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak
  • Gelecekteki öğrenme sürecini planlamak
  • Belli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek
  • Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemek
  • Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilere, öğrencinin öğrenme süreci hakkında geribildirim vermek
  • Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına yardımcı olmak
  • Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yaklaşımların yeterliliğini ölçmek
  • Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf yönlerini ve bilgi boşluklarını saptamak
  • Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek yaklaşımlar ve öğrenme - öğretme süreçlerini tasarlamasında yardımcı olmak