Disiplin Anlayışımız

YÖNDER Okullarında “disiplin” kavramı “düzen” kavramıyla eşanlamdadır. Yönder Okullarında disiplin; hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir. Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin (öğrenci, yönder, yönetici) hakları ve özgürlükleri disiplin anlayışımızın güvencesindedir. Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla bir tahterevallinin iki tarafı gibidir. Sorumluluğun olmadığı, alınmadığı bir ortamda hak ve özgürlüklerden söz etmek olanaksızdır.
 
Öğrencilerin hak ve özgürlükleri:
 
 • Her öğrencinin yaşamını zenginleştiren ve gelişimini destekleyen eğitim alma hakkı vardır.
 • Her öğrenci güvenli, sağlıklı ve kaliteli eğitim ortamlarını hak eder.
 • Her öğrencinin soru sorma ve yanıt alma hakkı vardır.
 • Her öğrenci görüşlerini özgürce ifade edebilir, kendini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınmasını isteyebilir.
 • Her öğrenci sevgi ve saygıyı hak eder.
 • Her öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak bilgiye ulaşma hakkı vardır.
 • Her öğrencinin dinlenme ve oyun oynama hakkı vardır.
 • Her öğrencinin çok yönlü ve tüm yönlü gelişim hakkı vardır.
 • Her öğrencinin şiddetten arındırılmış eğitim ortamı hakkı vardır.
 • Öğrencinin etkinlik seçimlerinde, proje, ödev konusu vb. seçimlerinde tercih kullanma hakkı vardır.
 
Öğrencilerin sorumlulukları:
 
 • Güvenlik: Her öğrencinin kurallarına uyma, kendisinin ve diğer kişilerin güvenliklerini önemseme, zarar vermeme sorumluluğu vardır.
 • Sağlık: Her öğrenci sağlık kurallarına uyma, dikkat etme, kendisinin ve başkalarının sağlığına zarar vermeme ve gözetme sorumluluğu vardır.
 • Saygı: Her öğrenci başkalarına ve başkalarının haklarına, özgürlüklerine saygı duyma sorumluluğu vardır.
 • Her öğrencinin öğrenme ve öğrenci olma sorumluluğu vardır.
 
Yönder Okullarında her disiplin konusu olabilecek öğrenci davranışı bir “imdat” çağrısı olarak yorumlanır. Her bir disiplin konusu içine giren öğrenci davranışı da haklar özgürlükler ile sorumluluklar ekseninde değerlendirilir.
 
Yönder Okullarının kuralları, tehdit edici değil koruyucu ve geliştirici sınırlarla belirlenir.
 
Koruyucu ve geliştirici sınırlar, öğrencinin büyüme ve gelişme sürecinde (merdiven çıkarken) bir merdivenin trabzanları gibi tutunabileceği sınırlardır. Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim” ve “olumluyu vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç, öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.