Kavramlara bakışımız

YÖNDER Okullarının özgün eğitim anlayışı, eğitim programı, eğitim etkinlikleri, eğitim ve yönetim kadrosunun farklılığının yanı sıra eğitim ile ilgili kavramsal faklılıklarda da kendini göstermektedir.
 
Okul Lideri (Genel Müdür): Okulların eğitimsel ve yönetimsel faaliyetlerini kurumsal vizyon, misyon ve değerlere uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan ve gözeten en üst düzey yönetici.
 
Eğitim Lideri (Müdür): Okulun her türlü eğitimsel faaliyetlerinden ve kalitesinden birinci derecede sorumlu, eğitim faaliyetlerini düzenlemesini sağlayan, bu faaliyetleri izleyen, değerlendiren, yönlendiren, rehberlik ve öncülük eden, okulun her türlü düzenini sağlayan yönetici.
 
Eğitim Lideri Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): Eğitim Liderinin görev sorumluluklarını paylaşan, yardımcı olan, eğitim liderinin kendine verdiği görev ve sorumlulukları üstlenen, sorumlu olduğu bölüm, kat ya da sınıfların uyumunun ve düzeninin sağlanmasından sorumlu orta düzey yönetici.
 
Bölüm Lideri (Zümre Başkanı): Bölümündeki eğitim faaliyetlerinin kurumsal vizyon, misyon ve değerlere amaca uygun bir biçimde düzenlenmesine, tasarlanmasına gözcülük ve liderlik yapan kişi.
 
Değişim Uzmanı (Psikolojik Danışman): Üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışma bölümlerinden mezun, okulun değişim merkezlerinde görev yapan kişi.
 
Yönder (Öğretmen): Sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen – koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorluk)  yapan kişi.
 
Yardımcı Öğrenci: Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda (deneme - araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörü.
 
Öğrenme Merkezi (Sınıf): Eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak, keyifli ve zenginleştirilmiş yerler.
 
Değişim Merkezi (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi: Üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışma bölümlerinden mezun kişilerin görev yaptığı, öğrencilerin eğitimsel, kişisel, ailevi ve sosyal sorunlarının farklı bir biçimde ele alındığı, çözümler üretildiği, öğrencinin sorunları ve çözümleri ile ilgili farkındalıkları kazandığı yer.
 
Deneme ve Araştırma Merkezi (Laboratuvar): Öğrencilerin araştırma, deneme ve deney yapabildikleri, araştırma ve deney yapmaya uygun bir biçimde tasarlanmış yer.