Amaç, Yöntem ve Teknik

Programımızın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır.
 
Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımız öğrencilerde;
 
  • İlgi uyandıran
  • Dikkat çeken
  • Merak ettiren
  • Araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran
  • Öğrencin motivasyonunun sürekliliğini sağlayan
  • Öğrenme sorumluluğun öğrenci tarafında üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte hazırlanmaktadır.
 
Programa ilişkin amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için her bir ders saatini, etkinliği, materyali ve teknolojik araç - gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görüyoruz.
 
YÖNDER Okullarında her bir ders saati; her bir dersin öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortaklaşa çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler “Eğitim Teknolojisi Uzmanına” verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır.
 
Eğitim Teknolojisi Uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder.