Değerler Eğitimi

Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş, karakter sahibi bireylere bağlı olduğu gerçeği kaçınılmazdır. Bilgi ancak değerle birleştiğinde anlam kazanır. Çünkü değerler kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir.
 
Değerler, zaman, bireysel ve kültürel özellikler değişse bile ahlaki standartların bir parçası olarak kalan evrensel bir yaşam becerisidir. Bu sebeple okulumuzda çocuklarımızın sağlam karakterli kişiler olarak yetişmeleri ve çevreden gelecek olumsuz etkilere karşı durabilmeleri için onlara gerekecek değerleri içeren etkinliklerle birlikte ‘’Değerler Eğitimi’’ programı uygulanmaktadır.
 
Bu anlamda okulumuzda "değerler eğitimi" kapsamında yapılan etkinlikler şunlardır:
 
  • Aylık ders planına eklenen etkinlikler
  • Yaratıcı okuma çalışmaları
  • Yaratıcı drama
  • Film gösterimi
  • Pano çalışmaları
  • Rehberlik değerlerimiz