Temel Dersler

Yönder Okullar'nda eğitim ve öğretim eş zamanlı ilerler. Öğrencilere yatay olarak zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanırken, davranışsal, bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedef alan programlar da uygulanır. Öğrencilerin iletişim becerileri, sosyal algıları ve toplumsal farkındalıkları yaş özellikleri dikkate alınarak olabilecek en üst düzeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken öğrencinin biricikliğini ve evrensel değerleri önemseyen,  lâik,  Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, araştırma-öğrenme sorumluluğunu yerine getiren, yaşamına kendisi yön veren öğrenciler yetiştirmek için keyifli, meraklı, eğlenceli, bol materyalli öğrenme ortamları yaratılır.
 
Az ödül, hiç ceza sloganıyla yola çıkan okulumuzda yönderlerimiz, öğrencilere olumlu ve olumsuz davranışların ardından geri bildirim verir. Öğrencinin öğrenme zevkine varması, çalışmalarını ailesi veya öğretmenini memnun etmekten ziyade başarma duygusunu yeniden tatmak için tamamlamaları öğrenme ortamlarındaki önemli hedeflerimizden biridir. Yönderlerin öğrencilerin başarılı performanslarını anında müdahale ile pekiştirmesi öğrencilerin sınıf içi etkinliklere aktif katılımını olumlu etkilemektedir.
 
Geliştirilmesi veya değiştirilmesi gereken özelliklerin değişim uzmanı (psikolojik danışman) ile birlikte yapılan çalışmalarla okul - aile - öğrenci üçgeninde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Gerekli görülen durumlarda sınıf yönderi, branş yönderleri ve değişim uzmanı (psikolojik danışman) öğrenme ortamında birlikte çalışmaktadır.
 
Ayrıca haftalık yapılan düzenli toplantılarda sınıf yönderi ve değişim uzmanı (psikolojik danışman) sınıfın genel durumu ile ilgili görüşmektedir.
 
Dersler planlanırken disiplinler arası işbirliği ve paylaşım esas alınmaktadır. Planlama sürecinde düzenli olarak alınan akademik danışmanlık ders etkinliklerine yansıtılır. Eğitim teknolojisi uzmanı sınıf yönderleri ile birlikte derslerin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlar.
 
Öğrencilerin öğrenmeleri, ölçme değerlendirme uzmanı ve sınıf yönderlerinin işbirliği ile etkinliklere ve kazanımlara en uygun ölçme araçları geliştirilerek değerlendirilir.