Yabancı Dil

İngilizce Eğitimi
 
Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR)  (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur. CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışını benimsemektedir.
 
Yönder Okulları olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple İngilizce kitapları, metotları, müfredatı ve aktiviteleri bu programa uygun seçilmiştir. Bu da öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır.
 
1-4. sınıf seviyelerinde CEF kriterleri doğrultusunda öğrencilerimizle portfolyo çalışmaları uygulayıp, öğrencilerimizin ailelerine sunum yapmaları hedeflenmektedir. 5. sınıftan mezun olan bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir, anlayabilir; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla kurabilir (A2).
 
5-8. sınıf seviyelerinde ise amacımız, öğrencilerimizi elde ettikleri alt yapı ile CEF kriterleri doğrultusunda güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma, sunumları ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir duruma getirmektir. Güncel konulardaki tartışmalarda; görüşlerini açıklayıp, belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak  düşündüklerini ifade edebilmeleri ve durumla ilgili sebepler ileri sürüp, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilmeleri  öğrencilerimizden beklenen kazanımlardır.  Makale, öykü, biyografi ve röportajlar kullanarak aktif okuma yöntemleri uygulama, okuduklarından notlar çıkarabilme,  kitap analizi yapma,  yaratıcı ve etkili bir sunum hazırlama ve bunu topluluk önünde sunabilme gibi konular bu programın ana amaçlarındandır.
 
Bütün bu bilgi ve becerileriyle gelişen öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) B2 düzeyinde olmalarını hedeflemekteyiz.
 
Yabancı dil öğrenirken öğrencilerimize net hedeflerini belirlemede yardımcı ve destek olmalıyız. Örneğin “Farklı kültürleri tanımak için yabancı dil öğrenmeliyim; iyi bir iş sahibi olmak için yabancı dil öğrenmeliyim… vs.” bu hedefler öğrencileri heyecanlandırmalı ve somut olmalıdır. Yönder Okulları'nda, Yabancı Diller zümresi olarak başlıca amacımız, öğrencilerimizi eğitimin odak noktasında tutmak, derslerde aktif rol almalarını, kendilerini güvende hissetmelerini, aktivitelerin ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılı olmalarını sağlamaktır.
 
İspanyolca Eğitimi
 
“Bir dil bir insandır” sözünden yola çıkarak dilin insanın dünyayı tanımasını ve deneyimlerini aktarmasını sağlayan bir araç olduğu ifade edilebilir. "Yabancı bir dil öğrenmek",  öğrencinin sorun çözme ve konulara eleştirel olarak yaklaşabilmesini sağlar. Kişinin davranışsal yetkinliğini, kendi dil alanı sınırlarının ötesine geçirerek geliştirmesini sağlar. Öğrencilerin o ana kadar sahip oldukları kültürü de içine alarak kültürler arası etkileşime katkıda bulunur.
 
Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemini göz önünde bulundurarak Dünya’da en çok konuşulan ikinci yabancı dil olan İspanyolca eğitimi okulumuzda 4. sınıftan itibaren verilmeye başlanmıştır. İspanyolca yalnızca İspanya’da konuşulan bir dil değildir; İspanya’ya bağlı adalarda konuşulduğu gibi Güney Amerika ülkelerinin pek çoğunun da anadilidir. İspanyolca ABD’de ikinci resmî dildir. Son yıllarda İspanya hükümetiyle ticaret, kültür ve eğitim alanlarında yapılan anlaşmalar çerçevesinde her geçen gün İspanyolca öğrenenlerin sayısı artmakta, İspanyolca öğrenme bilinci yerleşmektedir. Ayrıca İspanyolca Almanya’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede okullarda zorunlu seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.
 
İspanyolca öğretiminde ortak "Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı"nı  esas alarak, en son ve etkili yöntemler kullanılmaktadır. Amacımız 8. Sınıfın sonunda öğrencilerimizi B1 seviyesine kadar ulaştırabilmektir. Bu seviyeye gelen öğrencilerimizi Avrupa dil kriterleri çerçevesinde geliştirilen uluslararası İspanyolca sertifika sınavı olan DELE diplomalarına hazırlamaktayız.  Bu diplomalar İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından verilen İspanyolca bilgisini uluslararası alanda belgeleyen  geçerliliği ömür boyu olan tek resmi lisanstır. Günlük hayattaki sıradan durumları anlama ve ifade etmede, arzu ve gereksinimlerini temel anlamda uygun biçimde belirtmede gösterilen dil yeterliliğini belgeler. İlköğretim sistemine uyarlanmış bir sınav modelidir.
 
İspanyolca derslerinde kullandığımız kitapların özelliği, Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadır. Yönderlerimizle birlikte derslerde dilbilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, açıklığı, sorun çözme bilincini ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimleri kullanılmaktadır. Çeşitli bilişim araçlarını kullanarak görsel ve işitsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayarak öğrencilerimizin öğrenmeyi gerçekleştirirken olabildiğince bağımsız olmalarını ve sorumluluk almaları hedeflenmektedir.