Geleceği kodluyoruz!

Yönder Okulları, kodlama dersleri ile öğrencilerinin eğitsel oyunlarla ve etkinliklerle algoritmik yapıyı geliştirmesini sağlıyor. Dersler sayesinde öğrencilerin; problemleri, bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çizim yoluyla formüle etmelerinin sağlandığını belirten uzmanlar, derslerin diğer faydalarını ise şu şekilde sıralıyorlar:
 
- Verinin mantıksal olarak organize ve analiz edilebilmesi
- Algoritmik düşünme yolu ile cevapların kolayca üretilebilmesi
- Benzer sorularda benzer cevaplar üretilerek çözümün hızlandırılması
- Bir problem çözme sürecinin diğer farklı problem durumlarında transfer edilebilmesi, genellenebilmesi

Ana sınıfından itibaren tüm sınıf seviyelerinde verilen dersler, eğlenceli içeriği ile öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.