Eğitim Programımız

Okulumuz, MEB’e bağlı ulusal bir Türk Okulu ve aynı zamanda IB PYP müfredat çerçevelerini esas almış ve MEB - PYP müfredatlarını akademik kaynak olarak kabul etmiş özel bir okuldur.
 
Ulusal program
Okulumuzda MEB programlarını uyguluyoruz. Programların kazanımlarını gerçekleştirirken, keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize; "İlgi uyandıran, dikkat çeken, merak ettiren, araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran,  motivasyonunun sürekliliğini sağlayan, öğrenme sorumluluğunun üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte" öğrenme yaşantıları hazırlıyoruz. Bu nedenle her bir ders saatini;  etkinliği, materyali ve teknolojik araç - gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görüyoruz. Programımızın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır.
 
Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımız öğrencilerde;
 
o   İlgi uyandıran
o   Dikkat çeken
o   Merak ettiren
o   Araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran
o   Öğrencin motivasyonunun sürekliliğini sağlayan
o   Öğrenme sorumluluğun öğrenci tarafında üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte hazırlanmaktadır.
 
Programa ilişkin amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için her bir ders saatini, etkinliği, materyali ve teknolojik araç - gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görüyoruz.
 
YÖNDER Okullarında her bir ders saati
Her bir dersin öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortaklaşa çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler “eğitim teknolojisi uzmanına” verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır. Eğitim teknolojisi uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder.