Kütüphane

Yönder Okullarında kütüphane dersinde anaokulundan başlayarak tüm sınıf düzeylerinde, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Araştırma teknikleri, güvenli internet kullanımı ve doğru bilgiye ulaşma becerisi, akademik dürüstlük becerileri altında kaynakça yazım kuralları öğretilmektedir.
 
Okuduğunu ve dinlediğini anlama, anladığını ifade etme, görsel okuryazarlık ve hızlı okuma teknikleriyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yaratıcı düşünme, hayal kurma becerisi ders konularımız arasında yer almaktadır.
 
Ezbere eğitimden uzaklaşmak adına dersler, kütüphane ortamında aktif olarak işlenmekte; bilimsel proje çalışmaları, ders sunumları ve ödevler için kütüphane sürekli olarak kullanılmakta; derste ihtiyaç duyulan yayınlar sağlanmaktadır.
 
Hedefimiz; okul kütüphanesine uygun, ders programlarını destekleyen, öğrencinin araştırma ve okuma zevkine yönelik yeni ve bilimsel yayınlarla kütüphanemizi geliştirmektir.
 
Ders saatlerinde kütüphane kullanımı sene başında öğretmenlerle birlikte oluşturduğumuz haftalık kütüphane kullanım programına uygun olarak yapılmaktadır. Kitap fuarları, yazarlarla söyleşi gibi sosyal faaliyetlerle kütüphane hizmetleri çeşitlendirilmektedir. Kısaca, Yönder Okulu Kütüphanesi eğitimde bir ''kütüphane ruhu'' oluşturmaya gayret göstermektedir.
 
Okul kütüphanesi okulun açık olduğu saatler arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir.