Disiplin Anlayışımız

YÖNDER Okullarında disiplin; hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir.
 
Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin (öğrenci, öğretmen, yönetici) hakları ve özgürlükleri disiplin anlayışımızın güvencesindedir. Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla bir tahterevallinin iki tarafı gibidir. Sorumluluğun olmadığı, alınmadığı bir ortamda hak ve özgürlüklerden söz etmek olanaksızdır.
 
YÖNDER Okulları’nda her disiplin konusu olabilecek öğrenci davranışı bir “imdat” çağrısı olarak yorumlanır. Her bir disiplin konusu içine giren öğrenci davranışı da haklar özgürlükler ile sorumluluklar ekseninde değerlendirilir.
 
YÖNDER Okulları’nın kuralları, tehdit edici değil koruyucu ve geliştirici sınırlarla belirlenir.
 
Koruyucu ve geliştirici sınırlar, öğrencinin büyüme ve gelişme sürecinde (merdiven çıkarken) bir merdivenin trabzanları gibi tutunabileceği sınırlardır. Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim” ve “olumluyu vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç, öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.