Velilerle İletişim

Anne - baba eğitimleri: Her yıl Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’ndeki uzmanlar tarafından anne-baba eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler Akademinin ve okulun ortak takvimi doğrultusunda planlanmaktadır.
  
Rehberlik bültenleri: Ailelere çeşitli konularda bilgi vermek ve öneri sunmak için her ayın sonunda rehberlik bültenleri, velilerimize mail yoluyla gönderilmektedir.
 
Aylık yemek listeleri: Çocukların bir günde alması gereken kalori miktarları göz önünde bulundurularak hazırlanan yemek listeleri her ayın ilk günü veliler ile paylaşılmaktadır.