Yabancı Dil Programımız

Okulumuzda İngilizce eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework ) esas almaktadır.
 
Öncelikli amacımız Yabancı bir dili sevdirmek ve dilin IB’nin de çok vurgu yaptığı farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır. 8.sınıf sonunda öğrencilerimizin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. CEF dil hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışı benimsenmektedir.
 
Derslerde öğrenci eğitimin odak noktasındadır, aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Dijital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır.
 
Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle (başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL Sınavları ve Trinity College London’ın düzenlediği GESE sınavları ile) ölçülmektedir.